1. ΣΚΟΠΟΣ

Το https://delifoodia.gr  είναι  ένα ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου. H παρούσα Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας μας εκπροσωπείται κατά το νόμο, σκοπό έχει την ενημέρωσή σας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την περιήγησή σας στο διαδικτυακό μας ιστότοπο https://delifoodia.gr , είτε με την ιδιότητα του χρήστη, είτε με αυτήν του επισκέπτη με γνώμονα πάντοτε τη διασφάλιση δίκαιου και διαφανούς τρόπου επεξεργασίας.

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Delifoodia.gr  αναγνωρίζει ότι η ύπαρξη σαφών κατευθυντηρίων γραμμών για τη σωστή χρήση των προσωπικών δεδομένων είναι αναπόσπαστο μέρος της ορθής λειτουργίας της εταιρείας και είναι απολύτως απαραίτητο για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων που διαχειριζόμαστε και μπορεί να αφορούν πελάτες. Για το λόγο αυτό η Delifoodia.gr: • δεσμεύεται ως προς την προστασία των δεδομένων των πελατών • διαχειρίζεται μόνο εκείνα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς, • παρέχει προς τους πελάτες της ενημέρωση για τη χρήση των δεδομένων τους και τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων τους • χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα προς όφελος των πελατών της • συμμορφώνεται με τις ισχύουσες κανονιστικές και νομοθετικές ρυθμίσεις. Με βάση αυτές τις αρχές ως προς την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων ισχύουν τα ακόλουθα:

Συλλογή και επεξεργασία: Η Delifoodia.gr  συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα με νόμιμο τρόπο και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται είναι τα απολύτως απαραίτητα για τον επιδιωκόμενο κάθε φορά σκοπό και υπάρχει σαφής ενημέρωση των υποκειμένων τόσο ως προς το σκοπό συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων τους όσο και ως προς τα δικαιώματά τους.

Ενημέρωση: Η Delifoodia.gr έχει  δημιουργήσει διάφορα κανάλια ενημέρωσης των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων, με στόχο να παρέχει πάντοτε σαφή και πλήρη ενημέρωση προς τα υποκείμενα για το σκοπό επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων.

Διαχείριση επεξεργασίας : Η Delifoodia.gr παρέχει στα υποκείμενα τη δυνατότητα να διαχειρίζονται τα προσωπικά τους δεδομένα και να διαχειρίζονται τα ίδια την μορφή επεξεργασίας που επιθυμούν και αν την επιθυμούν. Η  Delifoodia.gr  παρέχει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία αλλά και τη συναλλακτική σχέση που τη συνδέει με τα υποκείμενα των δεδομένων, τη δυνατότητα στα υποκείμενα να συναινέσουν ή να άρουν κατά περίπτωση τη συναίνεσή τους.

Χρήση και περίοδος διατήρησης δεδομένων: Η Delifoodia.gr χρησιμοποιεί  τα δεδομένα των υποκειμένων αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.  Ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί και την ισχύουσα νομοθεσία. Η Delifoodia.gr  δεν διατηρεί δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που απαιτείται είτε βάσει της συναλλακτικής σχέσης, που συνδέει το υποκείμενο των δεδομένων με την Delifoodia.gr, είτε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Άσκηση δικαιωμάτων : Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα δικαιώματα που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Η  Delifoodia.gr δύναται να αντιταχθεί στην άσκηση κάποιων δικαιωμάτων αν αυτό επιβάλλεται από νομοθετική ρύθμιση ή δικαστική απόφαση.

 

3. Γενικά θέματα

Σύνδεση σε άλλες ιστοσελίδες: Μέσω της ιστοσελίδας της Delifoodia.gr μπορεί να δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης με ιστοσελίδες άλλων εταιρειών. Η Delifoodia.gr δεν φέρει έναντι των χρηστών ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρείας, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.

Κατηγορίες cookies: Στον διαδικτυακό μας ιστότοπο χρησιμοποιούμε τις παρακάτω κατηγορίες αρχείων cookies. Περισσότερες πληροφορίες ανά κατηγορία (όνομα, κατηγορία, σκοπός χρήσης, διάρκεια αποθήκευσης, πάροχο) θα βρείτε στο δεύτερο επίπεδο του διαλόγου συναίνεσης (Eπιλογή Κατηγοριών-Λεπτομέρειες) στις Ρυθμίσεις Cookies.

1. Απολύτως απαραίτητα cookies
Η συγκεκριμένη κατηγορία cookies είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του ιστότοπου και ενεργοποιημένη. Έχετε ωστόσο τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης σας ώστε να αποκλείει ή να σας ειδοποιεί σχετικά με αυτά τα cookies, με το ενδεχόμενο σε αυτήν την περίπτωση ορισμένα τμήματα του ιστότοπου να μη λειτουργούν.
2. Λειτουργικά cookies
Τα λειτουργικά cookies επιτρέπουν την παροχή βελτιωμένων λειτουργιών και εξατομίκευσης, όπως π.χ. ζωντανή συνομιλία. Μπορούν να ορισθούν από εμάς ή /και από τρίτους παρόχους, των οποίων τις υπηρεσίες έχουμε επιλέξει. Αν δεν επιτρέψετε την αποδοχή αυτής της κατηγορίας cookies, ορισμένες ή όλες από αυτές τις λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
3. Στοχευμένα cookies
Η συγκεκριμένη κατηγορία cookies ρυθμίζεται από συνεργάτες μας (με αντικείμενο τη διαφήμιση) μέσω του ιστότοπού μας. Εφ’ όσον τα επιλέξετε, μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τους ανωτέρω για τη δημιουργία ενός προφίλ των ενδιαφερόντων σας και για την εμφάνιση σχετικών διαφημίσεων σε άλλες τοποθεσίες. Τα στοχευμένα cookies λειτουργούν αναγνωρίζοντας με μοναδικό τρόπο το πρόγραμμα περιήγησης και τη συσκευή σας. Αν δεν επιλέξετε τη συγκεκριμένη κατηγορία cookies, δεν θα λαμβάνετε στοχευμένες διαφημίσεις μας σε διαφορετικούς ιστότοπους.
4. Cookies απόδοσης
Η συγκεκριμένη κατηγορία cookies μας δίνει τη δυνατότητα να ενημερωνόμαστε για την επισκεψιμότητα του ιστότοπού μας, ώστε να μπορούμε να βελτιώσουμε την απόδοσή του. Μας βοηθούν να γνωρίζουμε ποιες σελίδες είναι περισσότερο, ή λιγότερο δημοφιλείς και να βλέπουμε την αλληλεπίδραση του χρήστη και τον χρόνο παραμονής του. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και, συνεπώς, ανώνυμες. Αν δεν επιτρέψετε την αποδοχή αυτής της κατηγορίας cookies, δεν θα γνωρίζουμε πότε έχετε επισκεφθεί την τοποθεσία μας.

Η παρούσα πολιτική θα ανανεώνεται και θα επικαιροποιείται κατά διαστήματα βάσει της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.